Wentylator JET EX Venture Industries

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o jet ex” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

SPRAWDŹ CENNIK VENTURE INDUSTRIES

 

Zastosowanie
Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX są zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE ATEX, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przystosowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 3G – strefa 2 (Z2).

Konstrukcja
Wentylatory typu JET w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex II 3Gc IIB T4 ATEX dostępne są w wielkościach standardowych, ale tylko w wykonaniu trójfazowym.

Silnik elektryczny
Silniki wentylatorów nie dostosowane do regulacji prędkości obrotowej. Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno -Ruchowej.

Charakterystyka pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi w wykonaniu standardowym.