Program Promocyjny DABROwent

Rób zakupy w DABROwent, zbieraj punkty

i zgarniaj narzędzia Milwaukee

Zarejestruj się już teraz, aby móc uczestniczyć w programie lojalnościowym DABROwent.

 

Zasady są proste za każde 10 zł netto dostajesz 1 punkt. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów możesz zmienić je na przedmiot z gazetki produktowej, który najbardziej Ci odpowiada!

Sam wybierasz o co walczysz!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagany)

  NIP (wymagany)

  10 zł netto = 1 punkt

   

  Regulamin Programu Promocyjnego Zapunktuj w DABROwent

   

  Organizatorem promocji jest: DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA Katarzyna Dąbrowska NIP 967-07-17-302  siedzibą w Bydgoszczy, ul. Krzywca 9

   

  1. Promocja skierowana jest do wszystkich Kontrahentów i pracowników Kontrahenta ORGANIZATORA PROMOCJI zwanych dalej Uczestnikiem.
  2. Czas trwania Promocji: od 11.03.2020r. do 30.06.2020r.
  3. Każdy Uczestnik, który w okresie trwania promocji zapisze się do promocji poprzez stronę dabrowent.pl/Milwaukee i zakupi towary z aktualnej oferty Hurtowni DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA będzie mógł skorzystać z programu promocji.
  4. Uczestnik za każde wydane 10 zł netto otrzymuje 1 punkt.
  5. Punkty może wymieniać na dowolny przedmiot z Gazetki Programu Promocyjnego – zał. 1. -> gazetka dostępna jest na stronie dabrowent.pl oraz w formie drukowanej w siedzibie firmy DABROwent
  6. Po wybraniu nagrody z Gazetki Programu Promocyjnego, Uczestnik dokonuje jej zakupu poprzez uiszczenie faktury VAT – wystawionej na kwotę 1 zł netto + stawka VAT.
  7. Wybrana nagroda będzie wydana w ciągu 14 dni roboczych liczonych od dnia uregulowania wszystkich należności za faktury, za które Klient otrzymał punkty.
  8. ORGANIZATOR PROMOCJI zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na inne o zbliżonej wartości i parametrach oraz wprowadzenie nowych katalogów nagród.
  9. ORGANIZATOR PROMOCJI zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w terminie realizowania promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
  10. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa K.C.

   

  UWAGA: Punkty ważne są 1 miesiące od momentu zakończenia promocji i w tym czasie mogą zostać wymienione na nagrodę. Niewykorzystane punkty przepadają.