OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przesyłając e-maila na adres mailowy Administratora wyrażasz zgodę na dołączenie Twojego adresu poczty elektronicznej do listy kontaktów, której administratorem jest DABROWENT WENTYLACJA KLIMATYZACJA MACIEJ DĄBROWSKI, Aleksandra Krzywca, 9, 85-862, Bydgoszcz, NIP 9670581021, (dalej jako Administrator).

Zawarte w treści korespondencji dane, w tym adres e-mail są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), w następujących celach:

 • w celu komunikacji z Tobą, w szczególności obsługi zapytań ofertowych, rozpatrzenia reklamacji
 • dotyczących produktów lub usług Administratora, lub innych celach wynikających z treści Twojej
 • korespondencji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Tobą a Administratorem zgodnie z
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Ciebie określonych w RODO, w
 • rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego
 • interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z Twoimi
 • oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora.
 • Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji
 • handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego)
 • mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
 • którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Osobie udostępniającej dane przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnione dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych,
 2. zewnętrznym firmom sprzedażowym,

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:

Aleksandra Krzywca 9, 85-862 Bydgoszcz, biuro@dabrowent.pl.