WENTYLATOR ILT EX Venture Industries

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o ilt ex venture” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

SPRAWDŹ CENNIK VENTURE INDUSTRIES

 

Zastosowanie
Prostokątne wentylatory kanałowe, zaprojektowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, przystosowane do montażu w dowolnej pozycji w prostokątnych kanałach wentylacyjnych.

Konstrukcja
Wykonane z galwanizowanej blachy stalowej i wyposażone w klapę inspekcyjną, umożliwiającą dostęp do silnika i wirnika bez konieczności demontowania kanału wentylacyjnego. Wszystkie modele są wyposażone w napędzany bezpośrednio wirnik promieniowy z łopatkami zagiętymi typu F. Dopuszczalny zakres temperatury pracy: od -20°C do 55°C.

Silnik elektryczny
Wentylatory wyposażone w trójfazowe 230/400V-50Hz silniki przeciwwybuchowe, 4-biegunowe, przystosowane do regulacji prędkości obrotowejautotransformatorem RMT lub dedykowaną przetwornicączęstotliwości VFTM(Uwaga-teakcesoriasącertyfikowanedoużytkuzwentylatorami ILT EX i nie mogą być zastąpione przez akcesoria innego typu lub produkcji) . Silniki przeciwwybuchowe o budowie wzmocnionej II2G ExeIIT3 Gb. Wentylatory z silnikami trójfazowymi 400V-50Hz dostarczane na życzenie.

Wentylatory ILT EX odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2.

 

[su_button url=”https://dabrowent.pl/wp-content/uploads/2013/05/ce_332ilt-ex.pdf” style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″ icon=”icon: download”]Karta katalogowa wentylatora[/su_button]

[su_button url=”https://dabrowent.pl/wp-content/uploads/2013/05/ce_332ilt-ex.pdf” style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″ icon=”icon: download”]Deklaracja zgodności wentylatora[/su_button]