Wentylator CV EX Venture Industries

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o cv ex” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

SPRAWDŹ CENNIK VENTURE INDUSTRIES

 

Zastosowanie
Wentylatory z serii CV są przeznaczone do transportu agresywnych związków chemicznych, wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym i spożywczym, jak również znajdują szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, laboratoria, szkoły…

Konstrukcja
Seria wentylatorów CV obejmuje nisko, średnio i wysokociśnieniowe wentylatory chemoodporne, o napędzie bezpośrednim i pasowym. W zależności od modelu wykonane są z polipropylenu, trudnopalnego polipropylenu, polichlorku winylu, polietylenu, polifluorku winylidenu, zakres temperatury stosowania od -50°C do 140°C. Wirniki z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu wyważane dynamicznie i statycznie. Wykonania niestandardowe i specjalne wymagają ustaleń z Venture Industries Sp. z o.o.

Silnik
Silniki są wykonane zgodnie ze standardami IEC, posiadają znak CE. Klasa izolacji F, stopień ochrony IP 55. Silniki na inne napięcie i częstotliwość, dwubiegowe, o podwyższonym stopniu ochrony, przystosowane do regulacji napięciowej lub przetwornicą częstotliwości, z niezależnym chłodzeniem, mogą być dostarczone po uprzednim uzgodnieniu.

Wykonanie specjalne
Specjalne wykonanie wentylatorów typu CV zgodne z wymogami Dyrektywy 94/9/EC ATEX dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Dostępna wersja przeciwwybuchowa wentylatorów CV zgodna z dyrektywą ATEX: obudowa wzmocniona Ex II2G EExe IIT3, w tym: średniociśnieniowe wentylatory promieniowe CMV 125-400 dla strefy 1 i 2, wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe CHVS 63-250 dla strefy 1 i 2,

Wentylatory typu CV w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.

Wszystkie wentylatory typu CV w wykonaniu przeciwwybuchowym są oznaczone symbolem “EX” występującym w nazwie danego wentylatora.

Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno -Ruchowej.

Dostępna wersja przeciwwybuchowa wentylatorów CV zgodna z dyrektywą ATEX:
obudowa wzmocniona Ex II2G EExe IIT3,
w tym:
średniociśnieniowe wentylatory promieniowe CMV 125-400 dla strefy 1 i 2,
wysokociśnieniowe wentylatory promieniowe CHVS 63-250 dla strefy 1 i 2,
Wentylatory typu CV w wersji przeciwwybuchowej są produkowane z silnikami trójfazowymi, także w wersji dwubiegowej.