Zakończenie ODEC do korytka ODF, cena - Hurtownia kliematyzacje