Wentylator przeciwwybuchowy DAExC - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent
 

Wentylator przeciwwybuchowy DAExC

Wentylatory typoszeregu DAExC przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach
i przestrzeniach zaklasyfikowanych jako [STREFA 2].
WIELKOŚĆ: 160, 200, 250, 315, 400, 630
Wymiarem charakterystycznym jest średnica wlotu wentylatora

 

Wentylatory przeciwwybuchowe dachowe typ DAEx wykonywane są ze specjalnego kompozytu poliestrowego zbrojonego włóknem szklanym z domieszką substancji pozwalających uzyskać niski poziom rezystancji elektrycznej tworzywa, oraz tym samym zapewnić właściwą upłynność ładunku elektrostatycznego. Ze względu na właściwości tworzywa, jedynym możliwym kolorem wykonania wentylatora jest kolor czarny.

Wentylatory posiadają atest KDB 94.502 W na klasę wybuchowości IIA. IIB. IIC i klasę temperaturową T1, T2, T3.

Zasadnicze miejsca zastosowań to:

  • acetylenownie,
  • wodorownie,
  • lampownie górnicze,
  • akumulatorownie,
  • malarnie,
  • pralnie chemiczne,
  • magazyny chemiczne,
  • magazyny olejów i smarów itp.
  • Opis
  • Pobierz załączniki

Opis

Wentylatory dachowe typoszeregu [DAExC] przeznaczone są do eksploatacji w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem klasyfikowanych jako [STREFA 2].
Wentylatory posiadają atest Kopalni Doświadczalnej BARBARA Głównego Instytutu Górnictwa – Katowice: [Klasa wybuchowości: IIA, IIB, IIC] [Klasę temperaturowa: T1, T2, T3]
Zasadnicze miejsca zastosowań to acetylenownie, wodorownie, lampownie górnicze, akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejów i smarów itp.
Wentylatory dachowe typoszeregu [DAExC] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem poziomym. Wyrzut pionowy realizowany jest przez zastosowanie kierownicy spełniającej równocześnie rolę dodatkowej osłony akustycznej [OPCJA]. Wentylatory typu [DAExC] w zależności od klasyfikacji pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem oraz warunków eksploatacji produkowane są w trzech odmianach konstrukcyjnych jako:
– wentylatory do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [ [G] [STREFA 2] ].
– wentylatory do pracy w atmosferze pyłów wybuchowych [ [D] [STREFA 2] ]
– wentylatory do pracy w atmosferze gazów lub pyłów wybuchowych wybuchowych
z regulacją obrotów.
Wentylatory typoszeregu DAExC dostępne są w dwóch wykonaniach specjalnych:
– wentylatory o podwyższonej odporności na oddziaływania chemiczne – [k]
– wentylatory ciepło-odporne – [VE].
Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, wirnik) wykonywane są z antystatyzowanych kompozytów poliestrowo-szklanych lub antystatyzowanych kompozytów winyloestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów przeciwwybuchowych w wykonaniu specjalnym: kwasoodpornych – [k] i ciepłoodpornych [VE] ). Zastosowanie antystatyzowanych kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne.. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą antystatyzowanego żelkotu.
Rezystancja powierzchniowa elementów konstrukcyjnych wykonanych z antystatyzowanych kompozytów [Rs ≤ 1000000 (Ώ)]. Wentylator wymaga uziemienia.
W budowie wentylatorów stosowane są również w zależności od wymagań wytrzymałościowych oraz specjalnych warunków eksploatacyjnych inne materiały konstrukcyjne takie jak kompozyty z włókien węglowych.
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typoszeregu DAExC przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (°C)], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze [t ≤60 (°C )].
W zależności od warunków eksploatacyjnych lub innych warunków ruchowych na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi, klatkowymi, trzyfazowymi, jednobiegowymi budowy wzmocnionej [Exe] lub budowy nieiskrzącej [ExnA] do pracy w atmosferze gazów wybuchowych [G] lub pyłów wybuchowych [D].
Wentylatory typoszeregu DAExC bez regulacji obrotów, przeznaczone do transportu gazów lub pyłów wybuchowych dostarczane są z zabudowanymi silnikami budowy wzmocnionej [Exe].
Wentylatory typoszeregu DAExC z regulacją obrotów, przeznaczone do transportu gazów lub pyłów wybuchowych dostarczane są z zabudowanym silnikiem budowy nieiskrzącej [ExnA] zasilanym z predysponowanego dla silnika falownika [ konieczne dopuszczenie Stacji Atestującej]. Właściwe warunki zasilania i zabezpieczeń prądowych zapewnia zastosowanie FAlownikowych Układów STerowania typu [FAUST].
Przy zasilaniu silnika z rozdzielnicy typu [FAUST] wyłączników serwisowych
typu [WIS] nie stosuje się pod grożbą uszkodzenia przetwornicy częstotliwości
rozdzielnicy [FAUST].
Rozdzielnice typu [FAUST] oraz wyłączniki serwisowe typu [WIS] mogą być montowane wyłącznie poza strefą zagrożoną wybuchem.
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej (np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTS], wywietrzak zintegrowany [WZEx] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.

Karta katalogowa 160

Download

Karta katalogowa 200

Download

Karta katalogowa -250

Download

karta katologowa 315

Download

Karta katalogowa 400

Download

Karta katalogowa 630

Download