wentylator dachowy SILWENT - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent
 

wentylator dachowy SILWENT

Wentylatory typoszeregu SilWent przeznaczone są do pracy we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji wyciągowej.
WIELKOŚĆ: 160, 315
Wymiarem charakterystycznym jest średnica wlotu wentylatora

  • Opis
  • Pobierz załączniki

Opis

Wentylatory typoszeregu [SILWENT] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne.
Wentylatory dachowe typoszeregu [SILWENT] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem poziomym.
Wyrzut pionowy powietrza wentylacyjnego może być zrealizowany przez zastosowanie kierownicy [OPCJA].
Wentylatory typu [SILWENT] produkowane są w trzech rodzajach wykonania jako
standardowe [s], kwasoodporne [k], ciepłoodporne [VE].
Wentylatory typu [SILWENT] charakteryzują się zmniejszonym poziomem ciśnienia akustycznego przy wyraźnie wyższej wydajności i podciśnieniach roboczych wentylatora.
Zasadnicze elementy konstrukcyjne ( obudowa, wirnik, rama ) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów standardowych – [s]) lub kompozytów winyloestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów kwasoodpornych – [k] i ciepłoo-dpornych [VE] ). Zastosowanie kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL.. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania.
Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].
Wentylatory typoszeregu [SILWENT] przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3] o temperaturze [t ≤ 40 ( °C )], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze[t ≤70 ( °C )]
W zależności od warunków zasilania nz miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi, klatkowymi jednofazowymi [TYLKO WIELKOŚĆ SILWENT 160] lub trzyfazowymi jedno lub wielobiegowymi [TYLKO WIELKOŚĆ SILWENT 315 P2 – n = 900/700 ( 1/min )]. Silnik asynchroniczny, klatkowy , trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) przy pomocy przetwornicy częstotliwości.
Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych wentylatorów zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].
Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS].
W przypadku wyboru wentylatora z regulacją obrotów właściwe warunki zasilania i zabezpieczeń prądowych silnika zapewnia zastosowanie FAlownikowych Układów STerowania typu [FAUST].
Przy zasilaniu silnika z rozdzielnicy typu [FAUST] wyłączników serwisowych
typu [WIS] nie stosuje się pod grożbą uszkodzenia przetwornicy częstotliwości
rozdzielnicy [FAUST].
Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS], wywietrzak zintegrowany typu [ WZ] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.

 

Wentylatory typu SilWent przeznaczone są do pracy we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji wyciągowej. Jest to grupa wentylatorów promieniowych z wyrzutem poziomym (opcjonalnie wyrzut pionowy).  

Wykonane z kompozytów poliestrowo-szklanych lub winyloestrowo-szklanych, co zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na działanie atmosferyczne i chemiczne. Powierzchnia wentylatora barwiona jest przy pomocy żelkotu (zgodnie z paletą RAL), co zapewnia estetyczny wygląd na wiele lat użytkowania.

Wentylatory charakteryzują się zmniejszonym poziomem ciśnienia akustycznego przy wyraźnie wyższej wydajności i podciśnieniach roboczych wentylatora.

Produkowany w trzech rodzajach:

– standardowy [s]

– kwasoodporny [k]

– ciepłoodporny [VE]

 

Wentylator montuje się na konstrukcji wsporczej (podstawa dachowa, wywietrzak itp.) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.

Karta katalogowa 160

Download

Karta katalogowa 315

Download

Deklaracja zgodniści

Download