wentylator dachowy PAMPERO - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent
 

wentylator dachowy PAMPERO

  • Opis
  • Pobierz załączniki

Opis

OPIS TECHNICZNY
Wentylatory dachowe typoszeregu [PAMPERO] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem pionowym .
Wentylatory typoszeregu [PAMPERO] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia .
Cechą wyróżniającą typoszereg wentylatorów [PAMPERO] jest zastosowanie silników elektronicznie komutowanych [EC] , co pozwala na ich wysoką regulacyjność . Płynną regulację obrotów roboczych wentylatora uzyskuje się poprzez podłączenie do listwy zaciskowej zadajnika obrotów [ZDA 500].
Zadajnik [ZDA 500] dostarczany jest z wentylatorem.
Świadomość wyboru właściwego, skutecznego sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, od dawna jest celem działań projektowych naszych projektantów, coraz powszechniej również zakorzenia się w umysłach zarządców budynków jak również bezpośrednio inwestorów i osób eksploatujących obiekty.
Wybór pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną, czasami nawet hybrydową jest tematem codziennym w projektach naszych instalatorów, którzy zgodnie z najlepszą techniczną wiedzą, chcą za-
proponować projekt optymalny-skuteczny, zarazem oszczędny, rygorystycznie utrzymujący normatywy wywiewu dla pomieszczeń a zarazem elastycznie dopasowujący się do wymagań dobowego zapo-trzebowania na powietrze wentylacyjne.

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo – owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki ale niełatwy wybór. Sprostać przecież należy ostrym wymaganiom akustycznym, zapewnić normatywy higieniczne, brać pod uwagę uciążli-wość akustyczną, zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględ-niając stale rosnący koszt energii elektrycznej i próbować sprostać wymaganiom w przepisach normy energetycznej budynków.

Karta katalogowa -250

Download

karta katologowa 315

Download

Deklaracja zgodniści

Download