Przepustnice przeciwwybuchowe odcinające PWIIS-EX - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent
 

Przepustnice przeciwwybuchowe odcinające PWIIS-EX

  • Opis
  • Pobierz załączniki

Opis

Przepustnice wielopłaszczyznowe PWIIS-EX z łopatkami przeciwbieżnymi stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem. Zagrożenia takie występują m.in. w zakładach chemicznych, drzewnych
i lakierniczych, wytwórniach gazów itd. – czyli wszędzie, gdzie wyznaczona została strefa zagrożenia wybuchem, gdzie mogą wystąpić wybuchowe mieszaniny gazów, par, mgieł i pyłów
z powietrzem.
Przepustnica PWIIS-EX została przebadana i zakwalifikowana
do II grupy 2 kategorii wg PN-EN 13463-1:2003; PN-EN 13463-5:2005, co oznacza, że jest właściwa do stosowania
w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22.
Certyfikat o numerze KDB08ATEX218 został wydany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w zakresie 2 klasy wg EN-1751, dzięki specjalnym wkładkom uszczelniającym, zamontowanym na końcach piór. Napęd poszczególnych piór realizowany jest za pomocą systemu dźwigni i cięgien, w układzie przeciwbieżnym.
Temperatura pracy zawiera się w granicach od -20°C do +90°C (+50°C w wersji z siłownikiem).

Karta katalogowa

Download