Podstawa profila typ B - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent