Centrale z wymiennikiem obrotowym Komfovent Domekt R 200 V - Hurtownia Wentylacyjna DABROwent
 

Centrale z wymiennikiem obrotowym Komfovent Domekt R 200 V

Domekt R 200 V – Najważniejsze cechy produktu

  • Maksymalny strumień powietrza – 258 m3/h.
  • Wysokowydajny wymiennik obrotowy – sprawność temperaturowa odzysku ciepła – 82%
  • Klasa energetyczna – A, pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym – 66W.
  • Zintegrowana, inteligentna automatyka sterowania C4.1
  • Opis
  • Pobierz załączniki

Opis

Rekuperacje – funkcje automatyki C4

Sterowanie pracą jednostki z poziomu panelu sterowania – Panel sterujący umożliwia regulację pracy jednostki: zmianę trybu i parametrów roboczych, włączanie i wyłączanie urządzenia

Utrzymywanie temperatury powietrza nawiewanego – Jednostka automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez użytkownika (od 15 do 30°C)

Korekta temperatury zadanej – Możliwość korekty temperatury powietrza nawiewanego lub temperatury w pomieszczeniu, o zadaną wartość, w ustalonym czasie

Sterowanie intensywnością wentylacji – Możliwość wyboru najbardziej ekonomicznej lub najbardziej efektywnej intensywności wentylacji

Funkcja nadrzędna (OVR)  – Czwarty poziom wentylacji aktywowany przez zewnętrzny sygnał. Funkcja z największym priorytetem, pracująca w każdym trybie urządzenia (nawet, gdy urządzenie jest wyłączone). Zapewnia możliwość swobodnego programowania intensywności wentylacji, osobno dla wentylatora nawiewnego i wyciągowego.

Programator tygodniowy  – Harmonogram tygodniowy funkcjonowania jednostki, z możliwością zaprogramowania na każdy dzień trzech zdarzeń z niezależnie nastawioną intensywnością wentylacji.

Wybór sezonu – Możliwość wyboru sezonu letniego lub zimowego, gwarantującego ekonomiczną pracę jednostki.

Rekuperacje – Funkcje zabezpieczające

Ochrona nagrzewnicy wodnej przed przemarzaniem – Maksymalnie zmniejsza ryzyko zamarznięcia wody
Ochrona nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem – W przypadku ryzyka przegrzania następuje automatyczne wyłączenie nagrzewnicy. Jednostka realizuje funkcję schładzania nagrzewnicy: po wyłączeniu centrali funkcjonującej w trybie grzania jeszcze przez określony czas będą pracowały wentylatory.
Ochrona krzyżowego wymiennika ciepła przed przemarzaniem – W czasie występowania niskich temperatur zewnętrznych zabezpiecza wymiennik ciepła przed przemarzaniem.
Kontrola pracy obrotowego wymiennika ciepła – W przypadku usterki obrotowego wymiennika ciepła następuje automatyczne wyłączenie jednostki.
Awaryjne wyłączenie jednostki po osiągnięciu dozwolonej temperatury – Jeśli temperatura powietrza doprowadzanego osiągnie poziom awaryjnego wyłączenia, jednostka zostanie automatycznie wyłączona.
Podtrzymywanie temperatury wody powrotnej – Po wyłączeniu centrali w okresie zimowym, w nagrzewnicach wodnych utrzymywana jest temperatura wody powrotnej na poziomie 25°C

Rekuperacje – Inne funkcje

Komunikat o przeprowadzeniu serwisu – Komunikat o konieczności przeprowadzenia okresowego przeglądu pojawia się na panelu sterowania.
Wskaźnik usterki – Wyłączenie centrali wentylacyjnej w przypadku usterki części lub pojedynczego elementu jednostki. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat
Wybór języka – Menu panelu sterowniczego umożliwia wybór języka komunikatów
Sterowanie pracą jednostki z poziomu komputera – Opcja kontroli i monitorowania pracy jednostek za pomocą komputera, po podłączeniu central do sieci lokalnej lub internetowej
Sterowanie za pomocą smartfona – Urządzenie może być sterowane za pomocą aplikacji „Komfovent Home”, która można pobrać ze sklepu „Google Play”

Karta katalogowa: Rekuperacje Komfovent Domekt R 200 V

Download

Instrukcja obsługi: Rekuperacje Komfovent Domekt R 200 V

Download

Instrukcja montażu: Rekuperacje Komfovent Domekt R 200 V

Download