WYMIENNIK KRZYŻOWY I PRZECIWPRĄDOWY – RECU 1200V

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o recu 1200″ target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

Jednostki KOMFOVENT KOMPAKT RECU

Urządzenia wentylacyjne KOMFOVENT KOMPAKT RECU z płytowym wymiennikiem ciepła. Zakres wydajności: od 220 do 8000 m3/h

Zalety jednostek serii KOMFOVENT KOMPAKT RECU

Oszczędność energii cieplnej

W procesie wentylacji następuje odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, które jest wykorzystywane do ogrzewania powietrza nawiewanego – centrala ze standardowym wymiennikiem płytowym pozwala odzyskać do 65% ciepła, a z wysokosprawnym polistyrenowym wymiennikiem przeciwprądowym – nawet do 92% ciepła.

W pełni odseparowane strumienie powietrza

Strumienie powietrza doprowadzanego i wywiewanego są całkowicie od siebie oddzielone, dlatego bez żadnych obaw można wykorzystać ciepło odzyskane ze zużytego powietrza

Efektywna i długoletnia eksploatacja

Brak ruchomych elementów wpływa na efektywną wymianę ciepła i zwiększa żywotność urządzenia

Niski poziom hałasu

W centralach wentylacyjnych KOMFOVENT KOMPAKT montowane są wentylatory cichobieżne i izolacja wygłuszająca, które zapewniają cichą pracę jednostek

Płytowe wymienniki ciepła

Standardowy krzyżowy wymiennik ciepła

Wykonanie:

  • Pakiet cienkich płytek aluminiowych rozmieszczonych w pewnych odstępach od siebie.
  • Odprowadzane z pomieszczenia ciepłe powietrze wpływa w co drugi kanał między płytami ogrzewając zimne powietrze z zewnątrz, przepływające przez pozostałe kanały.
  • Między płytkami znajdują się uszczelki wzmacniające, chroniące przed deformacją spowodowaną różnicą ciśnienia między strumieniami powietrza,
  • Nierówna powierzchnia aluminiowych płytek zapewnia turbulentny przepływ powietrza w kanałach, który polepsza wymianę ciepła między strumieniami

Ochrona przed zamarznięciem

Spadek temperatury zewnętrznej poniżej -10°C (wartość przybliżona, zależna od wilgotności względnej i temperatury strumienia powietrza) wiąże się z ryzykiem przemarzania wymiennika ciepła. Ochrona wymiennika ciepła przed przemarzaniem jest w pełni automatyczna i opiera się na sygnałach pochodzących z czujników temperatury. Uwaga:Na odpływie kondensatu powinien być zainstalowany syfon!

Wysokoefektywny przeciwprądowy wymiennik ciepła

Ten typ wymiennika oferowany jest dla central wielkości 700. Wymiennik skonstruowany jest w całości z polistyrenu – od płytek po obudowę. Zastosowano wyłącznie bezrozpuszczalnikowe kleje elastyczne. Wymiennik przeznaczony jest do pracy w temperaturach powietrza od -30 do +50°C. Trójkątne kanały w rekuperatorze ciepła rozmieszczone zostały w taki sposób, że każdy z nich jest otoczony przez równolegle biegnące kanały, w których powietrze przepływa w przeciwnym kierunku. Każdy kanał świeżego powietrza jest otoczony trzema kanałami, przez które wywiewane jest zużyte ciepłe powietrze, i odwrotnie, każdy kanał odprowadzający zużyte powietrze otoczony jest trzema kanałami nawiewającymi powietrze świeże. Uzyskano w ten sposób maksymalną powierzchnię wymiany cieplnej, umożliwiającą efektywny odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła. To właśnie rozwiązanie projektowe leży u podstaw znakomitej sprawności cieplnej wymiennika.

Ochrona przed zamarznięciem

Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych może dochodzić do przemarzania na końcu kanału powrotnego rekuperatora, jeśli temperatura powietrza wywiewanego spadnie poniżej 0°C. Aby nie dopuścić do zamarzania rekuperatora, w zagrożonej strefie zamontowany został czujnik sygnalizujący temperaturę do układu automatyki urządzenia. Jeśli w określonym czasie temperatura nie podnosi się, następuje otwarcie klapy układu obejściowego i skierowanie do niego strumienia powietrza zewnętrznego. W ten sposób przez wymiennik ciepła przepływać będzie wyłącznie ciepłe powietrze wywiewane, które rozmrozi przemarzniętą strefę. Proces rozmrażania prowadzony jest przez maksymalnie 5 minut, po czym następuje zamknięcie klapy układu obejściowego i ponowne skierowanie powietrza doprowadzanego na wymiennik ciepła.