Wentylator TH EX Venture Industries

 Wentylator przeciwwybuchowy THex

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o th ex” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

SPRAWDŹ CENNIK VENTURE INDUSTRIES

Zastosowanie
Wentylatory nawiewno-wywiewne produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożonych wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G – strefa 1i/lub2. Przeznaczone są do montażu na zewnątrz. Temperatura zarówno transportowanego medium jak i otoczenia silnika elektrycznego nie może przekroczyć 40°C.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora i wirnik wykonane są z antystatycznego tworzywa sztucznego. Podstawa wraz z czaszą wykonane z blachy stalowej malowanej farbą proszkową poliestrową na kolor czarny.

Silnik elektryczny
– jednofazowy silnik 230V – 50Hz, IP44, Class B – wzmocniona  budowa   II2G EExe IIT3 Gb dla modeli 250 i 315:  EC nr. LOM 11ATEX2021 X, Supplement 1, – wzmocniona  budowa   II2G EExe IIT3 dla modeli 800: EC nr. LOM 08ATEX2052 X, Supplement 2.

[su_button url=”https://dabrowent.pl/wp-content/uploads/2013/02/thex.pdf” style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″ icon=”icon: download”]Karta katalogowa wentylatora THex[/su_button]