WENTYLATOR SILWENT Uniwersal

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o silwent” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

ZOBACZ CENY

 

Wentylatory typoszeregu [SILWENT] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej, uwzględniając różne warunki eksploatacyjne. Wentylatory dachowe typoszeregu [SILWENT] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem poziomym. Wyrzut pionowy powietrza wentylacyjnego może być zrealizowany przez zastosowanie kierownicy [OPCJA].
Wentylatory typu [SILWENT] produkowane są w trzech rodzajach wykonania jakostandardowe [s], kwasoodporne [k], ciepłoodporne [VE].
Wentylatory typu [SILWENT] charakteryzują się zmniejszonym poziomem ciśnienia akustycznego przy wyraźnie wyższej wydajności i podciśnieniach roboczych wentylatora.

Zasadnicze elementy konstrukcyjne (obudowa, wirnik, rama) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów standardowych – [s]) lub kompozytów winyloestrowo-szklanych (w przypadku wentylatorów kwasoodpornych – [k] i ciepłoo-dpornych [VE] ). Zastosowanie kompozytów oparych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL.. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania.

Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].

Wentylatory typoszeregu [SILWENT] przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 ( g/Nm3] o temperaturze [t ≤ 40 ( °C )], natomiast w wykonaniu ciepłoodpornym o temperaturze[t ≤70 ( °C )]

W zależności od warunków zasilania nz miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi, klatkowymi jednofazowymi [TYLKO WIELKOŚĆ SILWENT 160] lub trzyfazowymi jedno lub wielobiegowymi [TYLKO WIELKOŚĆ SILWENT 315 P2 – n = 900/700 ( 1/min )]. Silnik asynchroniczny, klatkowy , trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) przy pomocy przetwornicy częstotliwości. Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych wentylatorów zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z]. Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS]. W przypadku wyboru wentylatora z regulacją obrotów właściwe warunki zasilania i zabezpieczeń prądowych silnika zapewnia zastosowanie FAlownikowych Układów STerowania typu [FAUST]. Przy zasilaniu silnika z rozdzielnicy typu [FAUST] wyłączników serwisowych typu [WIS] nie stosuje się pod grożbą uszkodzenia przetwornicy częstotliwości rozdzielnicy [FAUST]. Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS], wywietrzak zintegrowany typu [ WZ] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.