WENTYLATOR PAMPERO Uniwersal

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o pampero” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

ZOBACZ CENY

 

Wentylatory dachowe typoszeregu [PAMPERO] klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych z wyrzutem pionowym. Wentylatory typoszeregu [PAMPERO] przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia.

Cechą wyróżniającą typoszereg wentylatorów [PAMPERO] jest zastosowanie silników elektronicznie komutowanych [EC], co pozwala na ich wysoką regulacyjność. Płynną regulację obrotów roboczych wentylatora uzyskuje się poprzez podłączenie do listwy zaciskowej zadajnika obrotów [ZDA 500]. Zadajnik [ZDA 500] dostarczany jest z wentylatorem. Świadomość wyboru właściwego, skutecznego sposobu wentylacji budynków mieszkalnych, od dawna jest celem działań projektowych naszych projektantów, coraz powszechniej również zakorzenia się w umysłach zarządców budynków jak również bezpośrednio inwestorów i osób eksploatujących obiekty. Wybór pomiędzy wentylacją grawitacyjną a mechaniczną, czasami nawet hybrydową jest tematem codziennym w projektach naszych instalatorów, którzy zgodnie z najlepszą techniczną wiedzą, chcą za- proponować projekt optymalny-skuteczny, zarazem oszczędny, rygorystycznie utrzymujący normatywy wywiewu dla pomieszczeń a zarazem elastycznie dopasowujący się do wymagań dobowego zapo-trzebowania na powietrze wentylacyjne.

Wentylować grawitacyjnie – tak, hybrydowo – owszem, ciekawie i bardzo finezyjnie, ale gdy w grę wchodzi tylko mechaniczny sposób usuwania powietrza, to który system wentylacyjny wybrać i jakie wentylatory zastosować? Mnogość oferty rynkowej daje szeroki ale niełatwy wybór. Sprostać przecież należy ostrym wymaganiom akustycznym, zapewnić normatywy higieniczne, brać pod uwagę uciążli-wość akustyczną, zmienność potrzeb wentylacyjnych w okresie dobowego zapotrzebowania, uwzględ-niając stale rosnący koszt energii elektrycznej i próbować sprostać wymaganiom w przepisach normy energetycznej budynków. Przeanalizujmy w świetle powyższych argumentów przydatność wentylatorów rodziny Pampero, które niedawno pojawiają się na naszym rynku. Sercem wentylatora jest wysokosprawny wirnik promieniowy z energooszczędnym silnikiem produkcji firmy Ebmpapst.

Nowatorskie rozwiązanie napędu już od kilku lat staje się standardem na rynkach Europy zachodniej. Silnik EC pozwala przy niskim zastosowaniu mocy napędzać wirniki o wyższych parametrach prze-pływowych i pozwala w swojej konstrukcji na pełno zakresową regulację obrotów silnika wentylatora. Inwestor stosuje więc maszynę, której pracę może indywidualnie dopasować do potrzeb swojego obiektu – w komplecie bowiem jest zadajnik obrotów, który poprzez generację napięcia 0-10 V pozwala regulować wentylator w zakresie od 0 do 100 % jego możliwości.