WENTYLATOR MAG Uniwersal

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o mag” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ CENNIK

Wentylator typu MAG przeznaczony jest głównie do stosowania w instalacjach wentylacyjnych budynków mieszkalnych. Montowany być może na zakończeniu przewodów wentylacji wywiewnej kanałowej lub zbiorczej. Zadaniem wentylatora MAG jest utrzymanie normatywnych przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych oraz zapobieganie nadmuchiwaniu powietrza zewnętrznego do pomieszczeń wentylowanych.

Warunkiem prawidłowego działania układu wentylacji hybrydowej jest uzbrojenie wszystkich kanałów wywiewnych wentylowanych pomieszczeń w wentylatory hybrydowe.

Zabrania się stosowania wentylatorów MAG do wentylacji mechanicznej obiektów mieszkalnych, gdzie w wydzielonym pomieszczeniu używa się piecy gazowych z otwartą komorą spalania.

Przy wyłączonym spod napięcia silniku elektrycznym wentylator stanowi dzięki swoim cechom geometrycznym formę stacjonarnej, o niskim współczynniku oporu własnego, nasady grawitacyjnej o parametrach wynikających z właściwości fizycznych powietrza zewnętrznego i powietrza wewnątrz pomieszczenia wentylowanego (temperatura), stanu powietrza zewnętrznego otaczającego nasadę (siła wiatru, kierunek wiatru) oraz z warunków zabudowy (dostępne przekroje kanałów wentylacyjnych, sposób rozwiązania nawiewu, charakterystyka kratek nawiewnych do pomieszczeń, charakterystyka kratek wywiewnych z pomieszczeń , możliwość regulacji po stronie nawiewu).

W przypadku braku warunków potrzebnych do działania wentylacji grawitacyjnej użytkownik może włączyć mechaniczną pracę wentylatora. Wentylator przystosowany jest do pracy ciągłej.

Możliwość zastosowania wentylatora powinna być każdorazowo analizowana, aby na podstawie znajomości charakterystyki kanału wentylacyjnego oraz charakterystyk urządzeń stanowiących wyposażenie układu wentylacji wyznaczyć parametry punktu pracy wentylatora i porównać je z parametrami zalecanymi normami higienicznymi.

Wentylator MAG występuje w dwóch odmianach konstrukcyjnych:

– MAG 200/AC – wentylator napędzany silnikiem z wirującym stojanem niskiej
mocy, z możliwością regulacji obrotów w zakresie (40–100) [%]
jego obrotów nominalnych produkcji firmy ZIEHL-ABEGG –
Niemcy.

– MAG 200/EC – wentylator napędzany silnikiem elektronicznie komutowanym,
niskiej mocy, dwubiegowym produkcji firmy EBM – Niemcy.