WENTYLATOR FEN Uniwersal

 

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o fen” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ CENNIK

Wentylatory dachowe typoszeregu FEN klasyfikowane są w grupie wentylatorów promieniowych z tworzyw sztucznych. Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone są do pracy we wszystkiego rodzajach instalacjach wentylacji bytowej i przemysłowej ogólnego przeznaczenia. Dostępne są tylko w wykonaniu standardowym [s]. Cechą charakterystyczną ich konstrukcji jest zastosowanie wirnika promieniowego, talerzowego. Dzięki temu udało się zredukować poziom hałasu emitowanego do otoczenia i do sieci kanałów wentylacyjnych. Cechy geometryczne wentylatora powodują, że przy wyłączonym zasilaniu silnika stanowi on formę stacjonarnej nasady wentylacyjnej (grawitacyjnej) o niskim współczynniku oporu miejscowego. Powoduje to dodatkową możliwość zastosowania wentylatora w projektowanych instalacjach wentylacji hybrydowej, lub zabudowy na instalacjach istniejących, gdzie istnieją warunki do działania wentylacj grawitacyjnej a gdzie wymagane jest jej okresowe wspomaganie.

Warunkiem właściwego wykorzystania wentylatora hybrydowego jest prawidłowe zaprojektowanie wentylacji grawitacyjnej obiektu tak po stronie wywiewu jak i nawiewu oraz zapewnienie możliwości regulacji sieci.
W sterowaniu wentylacją hybrydową ma zastosowanie układ automatycznej kontroli ciągu wentylacyjnego eol.  Układ bada stan przepływu powietrza wentylacyjnego w instalacji i decyduje o włączeniu wentylatora celem okresowego wspomożenia jej skuteczności.

Główne elementy konstrukcyjne (obudowa, kopuła, koło wirnikowe) wykonywane są z kompozytów poliestrowo-szklanych. Zastosowanie kompozytów opartych na żywicach zbrojonych włóknem szklanym zapewnia konstrukcji dużą wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na oddziaływanie atmosferyczne i chemiczne. Powierzchnie elementów obudowy wykończone są warstwą żelkotu barwionego wg kolorów podstawowych palety RAL. Odporność żelkotów na promieniowanie UV zapewnia estetyczny wygląd w okresie wieloletniego użytkowania. Wirniki wentylatorów wyrównoważane są dynamicznie w klasie [G 2.5]. Każdy wentylator przechodzi kontrolę wyrównoważania w łożyskach własnych na stanowisku prób ruchowych [ISO 2372].

Wentylatory typoszeregu FEN przeznaczone są do transportu niezapylonego czynnika [p < 0.3 (g/Nm3)] o temperaturze [t ≤ 40 (C)].
W zależności od warunków zasilania na miejscu zabudowy wentylatory mogą być dostarczone z silnikami asynchronicznymi z wirującym stojanem jednofazowymi lub trzyfazowymi, jednobiegowymi. Zaleca się stosowanie wyłączników serwisowych typu [WIS].
Właściwe podłączenie elektryczne silników jednobiegowych jedno lub trzyfazowych zapewnia zastosowanie zestawów rozruchowo-zabezpieczających typu [S – Z].

Silnik jednofazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany (płynna regulacja obrotów ) z układów regulacji przemiennego napięcia zasilania [UKŁAD WIR S, UKŁAD WIR DN]. Silnik trzyfazowy, jednobiegowy wentylatora może być zasilany i regulowany ( płynna regulacja obrotów ) przy pomocy przetwornicy częstotliwości [Układ regulacji FAUST].

Wentylator przystosowany jest do montażu na konstrukcji wsporczej ( np. podstawa dachowa, podstawa tłumiąca [PTL, PTS] ) wyposażonej w kołowe przyłącze kołnierzowe.

Dostawcą silników napędowych jest niemiecka firma Ziehl – Abegg.