WENTYLATOR ERF Venture Industries

[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o erf venture” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

SPRAWDŹ CENNIK VENTURE INDUSTRIES

Zastosowanie
Wentylatory dachowe ERF produkowane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISO9001 oraz zgodnie z normą o systemie zapewnienia jakości w przypadku produkcji wyrobów przeznaczonych do użycia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – PN-EN 13980. Odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 94/9/EC, zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 2G/3G – strefa 1 i/lub 2. Przeznaczone są do montażu na zewnątrz w połączeniu z instalacją wlotową. Temperatura transportowanegomediumniemożeprzekraczać -20°Cdo+40°C.

Konstrukcja
Obudowy wentylatorów wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, malowane farbą proszkową. W konstrukcji zastosowano elementy minimalizujące ryzyko zaiskrzenia, w tym wlot z blachy mosiężnej.

Silnik elektryczny
Wentylatory ERF wyposażone są w trójfazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, przystosowane do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Silniki dostosowane są do regulacji obrotów przy pomocy transformatorowego regulatora napięcia (napięcie minimalne 115V). Silnik wyposażony jest w czujniki pozystorowe – PTC, które należy bezwzględnie podłączyć do dedykowanego urządzenia ochrony termicznej (II (2) G – zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE) oraz zewnętrznego stycznika. Dedykowane urządzenie ochrony termicznej: 91040858

Uwaga Instalator i użytkownik urządzenia jest zobowiązany przestrzegać wymagań określonych w Dyrektywie 99/92/EC (tzw. „ATEX USERES” (89/391/EWG) w zakresie zapewnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia personelu w strefach zagrożonych wybuchem.

 

[su_button url=”https://dabrowent.pl/wp-content/uploads/2013/05/erf.pdf” style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″ icon=”icon: download”]Karta katalogowa wentylatora[/su_button]
[su_button url=”https://dabrowent.pl/wp-content/uploads/2013/05/erf-ce_355_wzor.pdf” style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″ icon=”icon: download”]Deklaracja zgodności wentylatora[/su_button]