Termostat TERMO

Łatwa obsługa.
[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o rs” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button

Opis:

Termostat przeznaczony jest do sterowania pracą elektrycznego aparatu nawiewnego. Zastosowanie dodatkowego termostatu wymagane jest gdy odległość od kominka do aparatu nawiewnego jest znaczna lub jest on położony poniżej kominka. Załączenie styku następuje przy wzroście temperatury powyżej wartości nastawionej, zaś ponowne jego rozłączenie następuje przy spadku temperatury poniżej zadanej.
Zastosowanie:
– do włączania i wyłączania aparatu nawiewnego, gdy temperatura mierzona przez sondę przekroczy wartość nastawioną.