SQA – czujnik zanieczyszczenia powietrza

Czujnik włącza lub wyłącza wentylator kiedy jakość powietrza spadnie poniżej nastawionego poziomu. Czujnik
reaguje na: wyziewy, nieprzyjemne zapachy, dym z papierosów, zawilgocenie, itp.
W urządzeniu można ustawić zwłokę czasową, po której wentylator zostanie włączony.