KP/BB ECONOMIC

Typoszereg kurtyn o dwóch strumieniach powietrza “zimnym” i “ciepłym”.
Zalety kurtyny:
– wysoka skuteczność działania;
– niższe koszty eksploatacji;
– mniejsze moce cieplne nagrzewnic;
– niższa głośność pracy kurtyn.
ZASTOSOWANIE:
Kurtyny powietrzne służą do ochrony przed napływem powietrza zewnętrznego w bramach, otworach budowlanych,
w drzwiach w halach zakładów przemysłowych, magazynach, pawilonach handlowych itp.
Kurtyny przystosowane są do czerpania powietrza z wewnątrz pomieszczenia.
Przeznaczone są do stosowania w bramach o wysokości 2,5 – 6,0 m.
Kurtyny mogą być umieszczone nad bramami lub z boków bram. Można stosować kilka kurtyn obok siebie.