Kurtyna COR S

Kurtyna do zastosowania w okienkach obsługi.
[su_button url=”mailto:zapytania@dabrowent.pl?subject=zapytanie o cor s” target=”_self”‘ style=”flat” background=”#ef2d30″ size=”5″]ZAPYTAJ O PRODUKT[/su_button]

Zastosowanie:

Kurtyny powietrzne szeregu COR – S zostały specjalnie zaprojektowane do montażu w ograniczonej przestrzeni tak, aby stworzyć zaporę pomiędzy dwoma równymi obszarami. Ze względu na stosunek przepływu powietrza do mocy, mogą one także pełnić rolę grzejników. Szereg COR – S obejmuje dwa modele, odpowiednio o mocy 4 i 6 kW, przy czym obydwa modele dysponują dwiema mocami grzania, dwiema prędkościami oraz termostatem. Mogą one także pracować z dwiema prędkościami bez ogrzewania.
Kurtyny powietrzne COR – S stwarzają skuteczną zaporę na w odległości do 1,5 m. Instalowanie tego typu kurtyn zaleca się w przypadkach takich jak okna kiosków, okienka obsługowe, które muszą być otwierane, przez co w wyniku różnic temperatury mają tendencje do skraplania pary wodnej i ograniczania widoczności.
Model COR-6-900 S posiada moduł zdalnego sterowania.