C4

AUTOMATYKA STEROWANIA C4

– Regulacja intensywności wentylacji (poziom 1, 2, 3).
– Regulacja temperatury 15…30°C (wewnątrz jednostki).
– Tryb pracy LATO/ZIMA.
– Regulacja drugiej prędkości (robocza) poprzez potencjometr wewnątrz urządzenia (dotyczy wentylatorów EC oraz AC).
– Aktywacja funkcji OVR poprzez zewnętrzny wyłącznik.
– Aktywacja funkcji OVR na zadany czas (30/60/90 min.) z panelu sterowania.
– Funkcja intensywnego nawiewu powietrza do współpracy z okapami kuchennymi wyposażonymi we własny wentylator (wentylator wyciągowy w centrali wyłączony). Dotyczy wentylatorów EC oraz AC.
– Wskazania błędów na panelu sterowania.